Cemal Atik

Şirket İçi İletişim ve Oryantasyon Eğitimi

● Şirket çalışanlarının kaynaşma ve şirkete alışma süreçleri ● İç müşteri ile iletişimin fark edilmesi ve incelikleri ● Profil testlerinin yapılması ● Grup oyunları ile takım çalışmalarının arttırılması

Yaratıcı Drama Yöntemiyle Başarıya Giden Yol

● Davranış bilimi ve amaçlarımız ● İletişim ve profiller ● Pradigmalar ● İkna ve teknikleri

Telefon ve Yüzyüze Görüşmelerde Etkili İletişim ve Satış Teknikleri

● Satış süreçlerinin konuşulması ● Zorlu müşteri ile başa çıkma ● İletişimin başlıkları ● Profiller testleri ● Satışı başlatma ve kapatma süreçlerinin drama yöntemi ile işlemesi ● İletişim türleri ● Zorlu müşteri ile başa çıkma ● Yasak ifadeler ● Soru sorma ve dinleme ● İletişim türleri ● İkna ve manipülasyon ● Profiller

Trakya Üniversitesi’nde lisans eğitimimi tamamladıktan sonra Lazarski Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptım. Bir süre kurumsal sektörde çalıştıktan sonra Marmara Üniversitesi Eğitimcinin Eğitimi programını tamamladım ve çeşitli kurumlarda iletişim, oryantasyon, satış ve ikna teknikleri gibi alanlarda eğitimler verdim. Bu eğitim süreci beni Çağdaş Drama Derneği’nin Yaratıcı Drama Liderliği sertifika programı ile buluşturdu. Yaklaşık üç yıldır Çağdaş Drama Derneği’nde Oyun Birimi yürütücülüğü yapıyorum ve başta yaratıcı drama olmak üzere çeşitli alanlarda eğitim vermeye devam ediyorum.

Scroll to Top