Ertuğrul Bozkurt

Etkili İletişim

● İletişimin Ögeleri ● Engelsiz İletişim ● Şiddetsiz İletişim Sürecine Kısa Bir Bakış

Takım Olmak: Bir'den Birliğe

● Takım Olmanın Dinamiklerine Yönelik Çalışmalar ● Takımsal Uyum ve Esneklik Çalışmaları ● Takıma Güven Çalışmaları Çalışmalar, yaparak yaşayarak öğrenme modeli benimsenerek; yaratıcı drama, doğaçlama tiyatro, hikâye anlatıcılığı yöntem ve teknikleri kullanılarak gerçekleştirilecektir.

2011 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümününden mezun oldum. Yaratıcı Drama Liderlik, Yoga Eğitici Eğitmenliği, Doğaçlama Tiyatro, Hikâye Anlatıcılığı, Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancılara Türkçe Öğretimi yüksek lisans eğitim ve sertifika programlarını tamamladım. Anlatıcıların ve dinleyicilerin bir araya geldiği  Hikâyeni Kap Gel anlatıcılık platformunun kurucularından biriyim. Yerel ve uluslararası şenlik ve festivallerde sunucu, doğaçlama tiyatro oyuncusu ve hikâye anlatıcısı olarak sahne almaktayım. Kariyerimi; çocuklar, yetişkinler ve kurumlarla yaratıcı drama, doğaçlama ve hikâye anlatıcılığı üzerine eğitimler tasarlayıp uygulayan bir Yaratıcı Drama Eğitmeni ve Anlatıcı olarak sürdürmekteyim.

Scroll to Top